English|صفحه اصلی  | سایت اصلی دانشگاه |   امروز: دوشنبه ٠٣ آبان ١٤٠٠

معرفی واحد نظارت بر درمان شبکه بهداشت و درمان تکاب

نام: سحر                                                                                

نام خانوادگی : سعیدی

سمت : مسئول واحد نظارت بر درمان شبکه بهداشت و درمان تکاب