English|صفحه اصلی  | سایت اصلی دانشگاه |   امروز: چهارشنبه ٠٩ فروردين ١٤٠٢

          

آدرس ستاد شبکه بهداشت و درمان

شهرستان تکاب، خیابان انقلاب، روبروی مسجد ولیعصر

شماره تماس: 04445522875 الی 6

شماره فکس دفتر مدیر شبکه: 04445522430

صندوق پستی: 5991619158

 ____________________________________________________________________

آدرس بیمارستان مهر

شهرستان تکاب، خیابان انقلاب، بلوار چملی، جنب پمپ بنزین موسوی

شماره تماس: 04445528813 و 45528816

شماره فکس دفتر ریاست بیمارستان تکاب: 04445530100

صندوق پستی: 5991688964

 ____________________________________________________________________

آدرس بیمارستان شهدا (مرکز دیالیز و فوریت های پزشکی)

شهرستان تکاب، خیابان انقلاب، جنب شهرداری

شماره تماس: 04445522871 الی 4