English|صفحه اصلی  | سایت اصلی دانشگاه |   امروز: سه شنبه ٠٧ آذر ١٤٠٢

          

 

بیمارستان مهر تکاب یک مرکز درمانی عمومی 96 تختخوابی (مصوب) که در خرداد ماه  سال  1400 به بهره برداری رسیده است.

بخش های فعال بیمارستان عبارتند از:

- LDR ،CCU ،ICU ،NICU، اورژانس، داخلی زنان، جراحی زنان، داخلی مردان، جراحی مردان، نوزادان، اطفال، جراحی زنان و پریناتولوژی، ایزوله تنفسی، اتاق عمل،      

پاراکلینیک شامل: آزمایشگاه، بانک خون، رادیولوژی، تست ورزش، اکو، سونوگرافی، سی تی اسکن و ماموگرافی می باشد.

ضمن اینکه بخش دیالیز، فوریت های پزشکی و پاتولوژی در بیمارستان شهدا مستقر می باشند.