English|صفحه اصلی  | سایت اصلی دانشگاه |   امروز: چهارشنبه ٠٩ فروردين ١٤٠٢

          

مدیر خدمات پرستاری بیمارستان مهر تکاب

نام و نام خانوادگی: فریده قدوسی

تحصیلات: کارشناس پرستاری