English|صفحه اصلی  | سایت اصلی دانشگاه |   امروز: چهارشنبه ٠٩ فروردين ١٤٠٢

          

مسئول بایگانی اسناد مالی بیمارستان مهر تکاب

نام و نام خانوادگی: امید فرجزاده

تحصیلات: کارشناسی ارشد مدیریت دولتی

______________________________________________________________________________________________

شرح وظایف:

-  مطالعه قوانین، مقررات، آئین نامه ها و بخشنامه های مربوط به رشته شغلی

-  تهیه و تنظیم سند کارانه پزشکان و کارکنان و کنترل حساب های مربوطه به منظور رفع اختلاف

-  همکاری در پرداخت حقوق و مزایای کارکنان واحد بر اساس گواهی انجام کارهای واصله

-  تنظیم اسناد حق ماموریت های اداری کارکنان و سایر موارد مشابه

-  ثبت اقلام از روی برگه های محاسباتی در دفتر صدور برگه و انتقال آنها به دفتر روزنامه، کل، معین، اعتبارات و تعهدات ( برنامه نظام نوین مالی)

-  آشنایی لازم با آئین نامه مالی و معماملاتی دانشگاه

- گزارش مانده حساب ها در مواقع مورد نیاز به مسئول مربوط

-  حفظ و بایگانی اسناد مالی و ردیف نمودن کلیه اسناد با اصول بایگانی

-  حفظ و بایگانی کلیه برگ های ثبت شده، ردیف و تنظیم نمودن آنها و شمار گذاری در دفاتر مربوطه

-  کسب خط مشی و دستور العمل های لازم از سرپرست مربوطه

-  دریافت کلیه اسناد حسابداری و برگه های محاسباتی به ترتیب شماره مسلسل صدور برگه

-  حفظ و مراقبت در نگهداری اسناد و مدارک مربوطه

-  طبقه بندی و تنظیم نامه ها، اسناد و مدارک مالی در فایل های جداگانه

-  انجام مکاتبات مربوط به مالیات و بیمه درمانی و سایرکسور حقوق و مزایای کارکنان

-  شرکت فعال در دوره های کارآموزی، مهارتی و آموزشی در جهت ارتقاء معلومات و توانمندی های شغلی و بکارگیری نتایج آن در انجام وظایف محوله

-  انجام سایر امور مرتبط با شغل برحسب نظر مقام مافوق و مطابق مقررات