English|صفحه اصلی  | سایت اصلی دانشگاه |   امروز: دوشنبه ٢٠ آذر ١٤٠٢

          

مسئول درآمد، ترخیص و بیمه گری

 

نام و نام خانوادگی: محمد ابراهیم زاده

تحصیلات: کارشناس حسابداری

____________________________________________________________________________________________________________

شرح وظایف:

شرح وظایف صندوقدار:

1- بررسی و مطالعه قوانین و مقررات مالی رشته شغلی مربوطه

2- دریافت تنخواه قبوض از مسئول درآمد و کنترل قبوض دریافتی

3- تسلط و آشنایی کافی بر تعرفه های درمانی و کدهای مربوطه

4- دریافت وجوه تعیین شده درمانی از بیماران و صدور قبوض مربوطه با رعایت مقررات و چهارچوب های تعیین شده از طرف مراجع ذی ربط

5- کنترل موجودی روزانه صندوق و تطبیق آن با تنخواه دریافتی

6- واریز وجوه دریافتی به حساب بانکی و تحویل اعلامیه بانکی به مسئول درآمد جهت دریافت قبوض به طور روزانه

7- ثبت دفاتر مربوط به صندوق

8- اعاده ته سوشه قبوض به مسئول درآمد

9- باز پرداخت مبالغ اضافه دریافتی و یا پیش پرداخت علی الحساب بیماران

10- شرکت در جلسات مربوط به امور درآمد مرکز و ارائه نظرات لازم در خصوص بهبود امور صندوق

11- اخذ آموزش های لازم جهت بهینه نمودن وضعیت صندوق

12- پاسخگویی به مسئولین ذیربط در مورد چگونگی وضعیت صندوق و عملکرد آن

13- رسیدگی به پیش پرداخت ها و علی الحساب ها و اسناد و مدارک مربوطه از نظر رعایت و اجرای قوانین و مقررات مالی

14- شرکت فعال در دوره های مهارتی و آموزشی مرتبط با شغل در جهت ارتقاء معلومات و توانمندی های شغلی و پیاده نمودن نتایج آن در انجام وظایف محوله

15- انجام سایر امور مرتبط با شغل بر حسب نظر مقام مافوق و مطابق مقررات