English|صفحه اصلی  | سایت اصلی دانشگاه |   امروز: سه شنبه ٢٦ شهريور ١٣٩٨

معرفی مسئول درمانگاه تخصصی بیمارستان شهدا تکاب

نام : رضا

نام خانوادگی : سروی

سمت : مسئول درمانگاه تخصصی بیمارستان شهدا تکاب