English|صفحه اصلی  | سایت اصلی دانشگاه |   امروز: سه شنبه ٢٦ شهريور ١٣٩٨

معرفی مسئول سونوگرافی بیمارستان شهدا تکاب

نام : فائقه

نام خانوادگی : بافنده

سمت : مسئول رادیولوژی و سونوگرافی بیمارستان شهدا تکاب