English|صفحه اصلی  | سایت اصلی دانشگاه |   امروز: چهارشنبه ٢٨ آذر ١٣٩٧

معرفی مسئول تغذیه بیمارستان شهدا تکاب

نام : بهزاد

نام خانوادگی : امیرخیزی

سمت : مسئول تغذیه بیمارستان شهدا تکاب