English|صفحه اصلی  | سایت اصلی دانشگاه |   امروز: پنج شنبه ٢٣ آبان ١٣٩٨

رسالت (Mission):

      مرکز درمانی شهداء تکاب به عنوان یکی از مراکز ارائه خدمات درمانی جنوب شرق استان زیر نظر دانشگاه علوم پزشکی آذربایجان غربی با ارائه خدمات تشخیصی، درمانی و پاراکلینیکی برای کلیه بیماران با گروه های سنی متفاوت فعالیت می نماید.

      این مرکز خدمات خود را در جهت ارتقای مستمر کیفیت، حفظ ایمنی و سلامت گیرندگان خدمت و با استفاده از کارکنان مجرب و توانا و تجهیزات به روز ارئه می نماید، خدماتی که در این بیمارستان ارائه می شود به شرح زیر می باشد :

*ارایه خدمات اورژانسی به بیماران بدحال، ارجاعی، توریسمی و ....

*ارایه خدمات درمانی بستری برای بزرگسالان

*ارائه خدمات درمانی برای گروه سنی اطفال و نوزادان

*ارائه خدمات درمانی در بخش های ICU ، CCU و POST CCU

*ارائه خدمات زایمانی در بخش های زایمان

*ارائه خدمات درمانی برای بیماران دیالیزی

*ارائه خدمات درمانی تخصصی سرپایی برای بیماران قلبی

*ارئه خدمات بازتوانی برای بیماران پس از حمله های عصبی

*ارائه خدمات تشخیصی عمومی ( رادیولوژی، سونوگرافی و آزمایشگاه )

*توانمندسازی كاركنان از طريق برگزاری آموزش های مداوم و مبتني بر نياز به منظور پاسخ دهي به نيازهای جديد و در حال تغيير بيماران

 

چشم انداز(Vision):

 

می خـــــــــــــــواهــــــــــــــــــــــیم

با کسب درجه اعتباربخشی یک مثبت به یکی از بیمارستان های مطرح در سطح استان تبدیل شویم.

 

 

 

ارزش های کلیدی:

 

کار تیمی، مشتری محوری و ارایه خدمات ایمن.