English|صفحه اصلی  | سایت اصلی دانشگاه |   امروز: چهارشنبه ٠٢ بهمن ١٣٩٨

معرفی واحد کارگزینی شبکه بهداشت و درمان تکاب

نام: کاوه                                                                                 

نام خانوادگی : جدی

سمت : مسئول واحد کارگزینی شبکه بهداشت و درمان تکاب