English|صفحه اصلی  | سایت اصلی دانشگاه |   امروز: چهارشنبه ٠٢ بهمن ١٣٩٨

معرفی واحد دبیرخانه شبکه بهداشت و درمان تکاب

نام: فروغ                                                                                 

نام خانوادگی : یاری

سمت : مسئول واحد دبیرخانه شبکه بهداشت  تکاب