English|صفحه اصلی  | سایت اصلی دانشگاه |   امروز: شنبه ١٠ آبان ١٣٩٩

معرفی واحد نظارت بر درمان شبکه بهداشت و درمان تکاب

نام: سحر                                                                                

نام خانوادگی : سعیدی

سمت : مسئول واحد نظارت بر درمان شبکه بهداشت و درمان تکاب