English|صفحه اصلی  | سایت اصلی دانشگاه |   امروز: پنج شنبه ٠٢ اسفند ١٣٩٧

معرفی واحد نقلیه شبکه بهداشت و درمان تکاب

نام: رسول                                                                                

نام خانوادگی : الطافی

سمت : مسئول واحد نقلیه شبکه بهداشت و درمان تکاب