English|صفحه اصلی  | سایت اصلی دانشگاه |   امروز: چهارشنبه ١٧ خرداد ١٤٠٢

          

 بهداشت محیط و حرفه ای بیمارستان مهر تکاب

 

نام و نام خانوادگی: سوسن نوری

تحصیلات: کارشناس بهداشت حرفه ای

_____________________________________________________________________________________________________________

شرح وظایف:

1- نظارت و بازدید بهداشتی مستمر از واحد وبخشهای بیمارستان و هدایت ونظارت بر کار کارکنان در زمینه وظایف بهداشت محیط و ...

2- هماهنگی با سوپروایزر آموزشی در اجرای برنامه های آموزشی برای پرسنل

3- نظارت بر نحوه جمع آوری، تفکیک، حمل و نقل و دفع بهداشتی زباله های معمولی، عفونی و نوک تیز و برنده بیمارستان

4- نظارت بر جمع آوری، تصفیه و دفع بهداشتی فاضلاب

 

5- مشارکت در تهیه، ابلاغ دستورالعمل های اجرایی برای اجرای اجرای برنامه های بهداشت محیط