10:01:00 - 04 تیر 1403

شبکه بهداشت و درمان شهرستان تکاب

(دانشگاه علوم پزشکی آذربایجان غربی)
برای جستجو عبارت موردنظر خود را وارد کنید
لیست اخبار صفحه :1
برگزاری جلسه بررسی مشکلات معادن ، محیط زیست ، منابع طبیعی و مدیریت پسماند شهری در شهرستان تکاب
به گزارش روابط عمومی شبکه بهداشت و درمان تکاب

برگزاری جلسه بررسی مشکلات معادن ، محیط زیست ، منابع طبیعی و مدیریت پسماند شهری در شهرستان تکاب

نوزدهم خرداد ماه سال جاری ، جلسه بررسی مشکلات معادن ، محیط زیست ، منابع طبیعی و مدیریت پسماند شهری در شهرستان تکاب برگزار گردید.

تنظیمات قالب