09:39:44 - 04 تیر 1403

شبکه بهداشت و درمان شهرستان تکاب

(دانشگاه علوم پزشکی آذربایجان غربی)
برای جستجو عبارت موردنظر خود را وارد کنید

کارشناس مسئول سلامت جمعیت، خانواده و مدارس مرکز بهداشت تکاب

 

نام و نام خانوادگی: مرضیه محمدی

تحصیلات: 

شماره تماس:  04445522871 داخلی: 

________________________________________________________________________________________________________

شرح وظایف:

1- بررسی و برنامه ریزی و تعیین اهداف و خط مشی های اجرائی در زمینه بهداشت خانواده و در قالب سیاست های وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

2- برنامه سلامت مادران: تحت پوشش قرار دادن کلیه زنان باردار در حین و بعد از بارداری و انجام مراقبت ها بر اساس دستورالعمل وزارتخانه

3- انجام مراقبتهای روتین جهت کلیه زنان باردار مخصوصاً افرادی که نیاز به مراقبت ویژه دارند و در صورت لزوم ارجاع به مراجع بالاتر

4- در اختیار قرار دادن کلیه مکمل ها تا حد ممکن در ماههای مختلف بارداری

5- آموزش در زمینه زایمان ایمن توسط فرد آموزش دیده و در محل مناسب و کاهش درصد زایمان در منزل

6- نظارت بر کمیت و کیفیت خدمات و برنامه ها و مقایسه آن با ضوابط و معیارهای تعیین شده

7- همکاری با مراکز بهداشتی درمانی در اجرای طرحها و برنامه ریزی های مورد نیاز

8- نظارت بر مراکز تسهیلات زایمانی و آموزش پرسنل درگیر و تجهیز کردن کلیه این مراکز به وسایل مورد نیاز

9- در اختیار قرار دادن کلیه مکملها در حد امکان شهرستان جهت کودکان زیر دو سال

10- برگزاری مشاوره شیردهی در مراکز و خانه های بهداشت در کلیه ساعات اداری و تصویب سهمیه شیر مصنوعی در صورت نیاز با نظر مساعد اعضاء کمیته شیر شهرستان

11- بررسی کلیه پرونده های مرگ و میر نوزادان در کمیته مرگ و میر شهرستان و پیگیری مصوبات کمیته

12- آموزش عمومی در زمینه جمعیت و تنظیم خانواده در طول سال مخصوصاً در هفته جمعیت و تنظیم خانواده
اجرای پایش فصلی برنامه

تنظیمات قالب