09:58:53 - 04 تیر 1403

شبکه بهداشت و درمان شهرستان تکاب

(دانشگاه علوم پزشکی آذربایجان غربی)
برای جستجو عبارت موردنظر خود را وارد کنید

کارشناس مسئول بهداشت محیط و حرفه ای شبکه بهداشت و درمان تکاب

نام و نام خانوادگی: لیلا غیبی

تحصیلات: کارشناس ارشد بهداشت محیط

شماره تماس:  04445522871 داخلی: 

______________________________________________________________________________________________________________

 • مهمترین برنامه سلامت کار  عبارتند از:

الف- سلامت کار

 • اجرای برنامه ارگونومی

 • اجرای برنامه سلامت قالیبافان

 • نظارت بر کنترل عوامل زیان آور محیط کار در کارگاهها

 • اجرای برنامه بهداشت کشاورزی

 • بهداشت پرتوکاران

 • نظام مراقبت بیماریهای شغلی و نظارت و انجام معاینات شغلی (دوره ای و بدو استخدام)

 • تشکیلات بهداشت حرفه ای ( خانه بهداشت کارگری - کمیته های بهداشت حرفه ای – ایستگاههای بهگر)

 • نظارت بر اجرای شاخص 25 عدالت در سلامت

 • اجرای مواد قانون کار در کارگاهها و اعمال موارد قانونی

 • ارزیابی و سنجش عوامل زیان آور موجود در کارگاهها

 • آموزش موازین بهداشت کار به کارفرمایان و کارگران در خصوص پیشگیری از بیماریهای شغلی و حوادث ناشی از کار

 • شاخص و آمار

شرح وظایف واحد بهداشت حرفه ای مرکز بهداشت:

الف)‌‌ برنامه ریزی

 • تهیه و تدوین برنامه عملیاتی

 • تهیه و تدوین پروفایل ایمنی شیمیایی

 • تهیه و تدوین برنامه اقدامات پیشگیرانه از بروز بیماریهای شغلی

 • تهیه و تدوین برنامه بهسازی کارگاههای قالیبافی روستایی خانگی

 • تهیه و تدوین برنامه ارزیابی عوامل زیان آور محیط کار

 • و... .

ب) نظارت و پایش

 • پایش فعالیت های خانه های بهداشت، مراکز بهداشتی درمانی

 • نظارت بر وضعیت بهداشت حرفه ای کارگاهها و کارخانجات سطح شهرستان

 • نظارت بر عملکرد کارشناسان بهداشت حرفه ای شاغل در صنایع

 • نظارت بر معاینات شاغلین در صنایع

 • نظارت بر کنترل عوامل زیان آور در صنایع

 • نظارت بر عملکرد بهسازی کارگاههای مشمول مشاغل سخت وزیان آور

 • نظارت بر کنترل مواد شیمیایی در بخش های مختلف

ج) هماهنگی

1- هماهنگی درون بخشی

 • هماهنگی با واحد های آموزش بهداشت، واحد بهداشت مدارس، گسترش  و...

2- هماهنگی برون بخشی

 • هماهنگی با تمام ادارات مسئول در خصوص سلامت کارگران و محیط کارگاهها من جمله مراجع قضائی و شوراهای حل اختلاف ،هماهنگی با نیروی انتظامی درخصوص همکاری در لاک و مهر واحدهای متخلف و جلب متهمین، هماهنگی با شرکت آب وفاضلاب شهری و...

ه‍ ) اقدامات اجرائی

 • اجرای برنامه بهداشت کشاورزی

 • اجرای برنامه سلامت قالیبافان

 • اجرای برنامه طب کار (معاینات دوره ای شاغلین)

 • اجرای برنامه معاینات رانندگان

 • اجرای برنامه ساماندهی روشنایی در محیط کار

 • اجرای برنامه مقابله با صدا

 • اجرای برنامه رگونومی

 • اجرای برنامه مشاغل سخت وزیان آور

 • اجرای برنامه آزمایشگاه بهداشت حرفه ای و اندازه گیری عوامل زیان آور

 • اجرای برنامه استقرار سیستم مدیریت بهداشت و ایمنی در مدارس

 • اجرای برنامه پایش ونظارت بهداشت حرفه ای در کارگاههای کمتر از 50 نفر

 • اجرای برنامه طرح کاهش و کنترل سیلیکوزیس

 • اجرای برنامه ایمنی شیمیایی

ج) آموزش

 • آموزش حین خدمت و بدو خدمت پرسنل بهداشت حرفه ای در زمینه برنامه های بهداشت حرفه ای از طریق برگزاری کارگاه آموزشی

 • آموزش دانشجویان کار آموز بهداشت حرفه ای دانشکده بهداشت

 • آموزش بهورزان خانه های بهداشت در زمینه بهداشت حرفه ای

 • آموزش رابطین

 • آموزش مدیران و مربیان آموزشگاه بهورزی

 • آموزش مدیران واحدهای تولیدی و شاغلین آنها

 • آموزش متصدیان صنوف تولیدی و فنی

 • آموزش کارشناسان بهداشت حرفه ای

ح) جمع آوری و تجزیه و تحلیل آمار و اطلاعات

 • جمع بندی فرمهای آماری ارسالی از مراکز بهداشت در معاونت امور بهداشتی

 • تهیه کارنامه عملکرد شش ماهه وسالیانه

 • ارسال پس خوراندآمار و فعالیت های انجام شده به مراکز بهداشت شهرستانها

 • تجزیه وتحلیل آمار و ا طلاعات

 • ارسال آمار عملکرد شش ماهه و سالیانه پس از تصحیح وتجزیه وتحلیل اطلاعات به مراکز سلامت محیط و کار

ط) عضویت در کمیته ها، کمیسیون ها، شوراها و جلسات کارگروه و گروههای کارشناسی

 • عضویت در کمیته مشاغل سخت وزیان آور

 • عضویت در گروههای کارشناسی زیر مجموعه کارگروه صنعت و معدن

 • عضویت در کمیته تدوین پروفایل ایمنی شیمیایی

 • عضویت در کمیته عوامل اجرایی ماده 5 قانون مدیریت پس ماندها

ب – مهمترین برنامه سلامت محیط عبارتنداز:

 • نظارت و کنترل کیفی آب و فاضلاب

 • مبارزه با ناقلین

 • کنترل بهداشتی دفع مواد زائد

 • کنترل کیفی مواد غذایی

 • نظارت و کنترل بهداشتی مراکز تهیه و توزیع مواد غذایی

 • نظارت و کنترل بهداشتی اماکن عمومی

 • بهداشت پرتوها

 • بهداشت محیط بیمارستان

 • بهداشت محیط مدارس

 • کنترل آلودگی هوا

 • برنامه کنترل دخانیات

 • آموزشگاه بهداشت اصناف

 • شاخص و آمارها

شرح وظایف واحد بهداشت محیط مرکز بهداشت:

الف )‌‌برنامه ریزی

 • تهیه و تدوین برنامه عملیاتی

 • تهیه و تدوین برنامه طرح بسیج سلامت نوروزی

 • تهیه و تدوین برنامه اقدامات پیشگیرانه از بروز بیماریهای روده ای با اولویت التور

 • تهیه و تدوین برنامه اقدامات پیشگیرانه از بروز آنفلوانزای فوق حاد پرندگان

 • تهیه و تدوین برنامه طرح شبنم در مساجد ( شورای بهداشت نمازگزاران مساجد)

ب ) نظارت و پایش

 • پایش فعالیت های خانه های بهداشت، مراکز بهداشتی درمانی

 • نظارت بر عملکرد شرکتهای آب و فاضلاب شهری و روستائی در راستای تامین آب آشامیدنی بهداشتی برای افراد جامعه

 • نظارت بر عملکرد موسسات سمپاشی و ضدعفونی اماکن عمومی

 • نظارت بر عملکرد آموزشگاههای بهداشت اصناف

 • نظارت بر عملکرد شهرداری ها در خصوص جمع آوری و دفن بهداشتی زباله های شهری و طرح اتلاف سگهای ولگرد

 • نظارت بر عملکرد موسسات پرتو پزشکی، درمانگاهها، کلنیکهای پزشکی و مطبهای پزشکان و دندانپزشکان

ج ) هماهنگ

 •  هماهنگی درون بخشی در حوزه سلامت محیط

 •  هماهنگی برون بخشی با تمام ادارات درگیر در حوزه سلامت محیط

ه‍ ) اقدامات اجرائی

 • اجرای طرح بسیج سلامت نوروزی

 • اجرای طرح تشدید کنترل مراکز تهیه و توزیع مواد غذائی و اماکن عمومی

 • اجرای برنامه شهر سالم و روستای سالم

 • اجرای دستور العملهای واصله از معاونت بهداشتی

 • اجرای طرح ادغام بهداشت مواد غذائی در سیستم شبکه

 • اجرای طرح شبنم در سطح مساجد

 • اجرای طرح حذف جوش شیرین ازنان نانوائی ها

 • توقیف مواد غذائی فاسد و غیرمجاز و معدوم سازی آنها

 • ارجاع پرونده واحد های صنفی متخلف به مراجع قضائی و تعزیرات حکومتی

 • اجرای برنامه های بهسازی محیط روستاها با اولویت سرویس بهداشتی و آبخوری مدارس، توالتهای روستائی، دفع زباله و فاضلاب

 • رسیدگی به شکایات مردمی درزمینه بهداشت محیط، مواد غذائی، فاضلاب، زباله و...در سامانه 190

ج ) آموزش

 • آموزش حین خدمت و بدو خدمت پرسنل بهداشت محیط در زمینه بهداشت محیط ومواد غذائی از طریق برگزاری کارگاه آموزشی

 • آموزش کارکنان مراکز بازتوانی وابسته به بهزیستی در زمینه بهداشت محیط و موادغذائی

 • آموزش بهورزان خانه های بهداشت در زمینه بهداشت محیط و مواد غذائی

 • آموزش رابطین

 • آموزش مدیران و مربیان بهداشت مدارس

ح) جمع آوری وتجزیه وتحلیل آمار واطلاعات

ط) عضویت در کمیته ها، کمیسیون ها، شوراها و جلسات کارگروه و گروههای کارشناسی

 • عضویت در کمیسیون نظارت استان بعنوان نماینده بهداشت و درمان

 • عضویت در کارگروه بهداشت و درمان حوادث و سوانح غیر مترقبه

 • عضویت در گروههای کارشناسی زیر مجموعه کارگروه بهداشت

 • عضویت در کمیته اجرائی کاهش آلودگی هوای

 • عضویت در کمیته اتلاف سگهای ولگرد

 • عضویت در کارگروه مدیریت پس ماندها

 • عضویت در کارگروه تدفین اجساد در بلایای طبیعی

تنظیمات قالب