11:30:54 - 04 تیر 1403

شبکه بهداشت و درمان شهرستان تکاب

(دانشگاه علوم پزشکی آذربایجان غربی)
برای جستجو عبارت موردنظر خود را وارد کنید

کارشناس بهداشت مدارس مرکز بهداشت تکاب

 

نام و نام خانوادگی: پروین رستم نیا

تحصیلات: کارشناس بهداشت مدارس

شماره تماس:  04445522871 داخلی: 126

___________________________________________________________________________________________________________

شرح وظایف:

1- کنترل رشد و نمو دانش آموزان

2- آموزش بهداشت به دانش آموزان بصورت رسمی و غیر رسمی

3- همکاری با مسئولین در بیمه دانش آموزان در برابر حوادث و پیشگیری امور مربوط به آن

4- همکاری با مراکز بهداشتی و درمانی در امور کنترل و پیشگیری از بیماریهای واگیر و غیر واگیر و ارزیابی و معاینه سلامتی دانش  آموزان و انجام بیماریابی

5- نظارت و کنترل نحوه تغذیه دانش آموزان و نظافت بوفه غذایی

6- بررسی و شناخت وضع موجود مدارس شهرستان به منظور تعیین نیازها و اولویتها

7- پیشنهاد و همکاری در تهیه و تدارک تجهیزات و ملزومات بهداشت مدارس

8-  ایجاد هماهنگی لازم بین خدمات بهداشت مدارس و سایر واحد ها

9- جلب مشارکت مردم و دانش آموزان و کارکنان مدرسه در جهت ارتقاء سطح بهداشت مدارس

10- غربالگری دانش آموزان بصورت سالانه توسط پرسنل مرکز بهداشتی درمانی در مراکز

تنظیمات قالب