11:30:10 - 04 تیر 1403

شبکه بهداشت و درمان شهرستان تکاب

(دانشگاه علوم پزشکی آذربایجان غربی)
برای جستجو عبارت موردنظر خود را وارد کنید

کارشناس بیماریهای مرکز بهداشت شهرستان تکاب

 

نام و نام خانوادگی: شریف گلی

تحصیلات: کارشناس ارشد بیماریها

شماره تماس:  04445522871 داخلی: 112

شماره مستقیم: 04445532111

___________________________________________________________________________________________________________

کارکنان واحد بیماریها:

1- بهرام حقیقی : کارشناس ارشد بیماریها

2- علی صبوری : کارشناس بیماریها

3- مقصود موسوی : کارشناس بیماریها

4- هلن عمرانی راد : کارشناس بیماریها

 

شرح وظایف:

فعالیت های گروه پیشگیری و مبارزه با بیماریها به دو بخش اصلی تقسیم می شود:

 الف) مبارزه با بیماریهای واگیر

 ب ) مبارزه با بیماریهای غیرواگیر

الف) مبارزه با بیماریهای واگیر:

الف1) پیشگیری و کنترل بیماریهای مشترک بین انسان و دام:

 1. بیماری تب مالت
 2. بیماری سیاه زخم
 3. حیوان گزیدگی و هاری
 4. بیماری تب کریمه و کنگو (CCHF)
 5. بیماریهای منتقله توسط پشه های آئدس
 6. کیست هیداتید

 

الف 2) پیشگیری و کنترل بیماریهای منتقله از آب و غذا:

 1. طغیان بیماریها
 2. بیماری وبا (التور)
 3. بوتولیسم
 4. تیفوئید و شیگلا
 5. فاسیولا و شیستوزوما

 

الف 3) پیشگیری و کنترل بیماریهای قابل پیشگیری با واکسن: 

 1. بیماری سرخک و سرخجه
 2. بیماری فلج اطفال
 3. سندروم سرخجه مادرزادی
 4. بیماری دیفتری و کزاز
 5. بیماری سیاه سرفه
 6. بیماری مننژیت

 

الف 4 ) پیشگیری و کنترل بیماری های تنفسی :

 1. آنفلوانزا و آنفلوانزای پرندگان
 2. کووید-19
 3. سارس
 4. پیشگیری و کنترل بیماریهای آمیزشی
 5. نظام مراقبت سندرومیک بیماریها
 6. کنترل وضعیت ناقلین بیماری های مالاریا و لیشمانیا
 7. پیشگیری و کنترل بیماری ایدز
 8. پیشگیری و کنترل بیماری هپاتیت
 9. پیشگیری و کنترل بیماری سل و جذام
 10. واکسیناسیون و عوارض ایمنسازی
 11. ارتقاء کمی و کیفی وضعیت ایمن سازی
 12. پیشگیری و کنترل پدیکلوزیس، گال و جرب
 13. پیشگیری و کنترل بیماری مالاریا
 14. پیشگیری و کنترل موارد مار و عقرب گزیدگی

 

ب ) مبارزه با بیماریهای غیرواگیر:

 1. پیشگیری و کنترل بیماری دیابت
 2. پیشگیری و کنترل بیماری پرفشارخون
 3. پیشگیری از بروز بتا تالاسمی ماژور
 4. برنامه غربالگری شنوایی نوزادان و کودکان 3تا 5 سال
 5. برنامه غربالگری کم کاری تیروئید نوزادان
 6. برنامه غربالگری فنیل کتونوری
 7. غربالگری و کنترل سرطان ها
 8. برنامه پیشگیری و کنترل کالاهای آسیب رسان به سلامت
 9. ارزیابی و شناسایی افراد مشکوک به آسم
 10. پیشگیری از  سکته های قلبی و مغزی از طریق خطرسنجی
 11. برنامه پیشگیری و کنترل پوکی استخوان
 12. اجرای برنامه ژنتیک اجتماعی برای زوجین متقاضی ازدواج
 13. اجرای طرحهای مختلف بهداشتی در سطح شهرستان
 14. پایش و ارزیابی عملکرد مراکز بهداشتی و درمانی و خانه های بهداشت

 

عمده فعالیت های این واحد اعم از فعالیت های پیشگیرانه ، کنترلی ، مداخله ای و غیره در این حوزه در قالب و چهارچوب نظام مراقبت بیماریها انجام و شکل می گیرد.

تنظیمات قالب