16:30:49 - 29 تیر 1403

شبکه بهداشت و درمان شهرستان تکاب

(دانشگاه علوم پزشکی آذربایجان غربی)
برای جستجو عبارت موردنظر خود را وارد کنید

آدرس ستاد شبکه بهداشت و درمان تکاب:

شهرستان تکاب، خیابان انقلاب، روبروی مسجد ولیعصر (عج)

شماره تماس: 04445522871 الی 6

شماره فکس دفتر مدیر شبکه: 04445522430

صندوق پستی: 5991619158

 ____________________________________________________________________

آدرس بیمارستان مهر امام علی (ع):

شهرستان تکاب - خیابان انقلاب - بلوار چملی - جنب پمپ بنزین موسوی

شماره تماس: 04445528820 و 04445528861

شماره فکس دفتر ریاست بیمارستان: 04445530100

صندوق پستی: 5991688964

 ____________________________________________________________________

آدرس بیمارستان شهدا (مرکز دیالیز و فوریت های پزشکی):

شهرستان تکاب - خیابان انقلاب - روبروی آتش نشانی

شماره تماس: 04445522871 الی 5

تنظیمات قالب