09:00:19 - 04 تیر 1403

شبکه بهداشت و درمان شهرستان تکاب

(دانشگاه علوم پزشکی آذربایجان غربی)
برای جستجو عبارت موردنظر خود را وارد کنید

درآمد و ترخیص بیمارستان مهر امام علی (ع)

 

 

نام و نام خانوادگی : محمد ابراهیم زاده

پست سازمانی : کارشناس درآمد و ترخیص

تحصیلات : کارشناس حسابداری

شماره تماس:  04445528820 داخلی: 173

 

تنظیمات قالب