11:30:04 - 04 تیر 1403

شبکه بهداشت و درمان شهرستان تکاب

(دانشگاه علوم پزشکی آذربایجان غربی)
برای جستجو عبارت موردنظر خود را وارد کنید

کارشناس فناوری اطلاعات مرکز بهداشت تکاب

 

نام و نام خانوادگی: صادق رسولی

شماره تماس: 6 -04445522871 داخلی: 141

تنظیمات قالب