09:15:15 - 04 تیر 1403

شبکه بهداشت و درمان شهرستان تکاب

(دانشگاه علوم پزشکی آذربایجان غربی)
برای جستجو عبارت موردنظر خود را وارد کنید

مسئول فناوری اطلاعات شبکه بهداشت و درمان تکاب

نام و نام خانوادگی: ندا فضلی

تحصیلات: کارشناس ارشد مهندسی کامپیوتر

شماره تماس:  04445528820 داخلی: 132

آدرس ایمیل: fazli.n@umsu.ac.ir

تنظیمات قالب