11:27:52 - 04 تیر 1403

شبکه بهداشت و درمان شهرستان تکاب

(دانشگاه علوم پزشکی آذربایجان غربی)
برای جستجو عبارت موردنظر خود را وارد کنید

مدیر خدمات پرستاری بیمارستان مهر امام علی (ع) تکاب

نام و نام خانوادگی: فریده قدوسی

تحصیلات: کارشناس پرستاری

شماره تماس:  04445528820 داخلی: 128

تنظیمات قالب