14:39:03 - 29 تیر 1403

شبکه بهداشت و درمان شهرستان تکاب

(دانشگاه علوم پزشکی آذربایجان غربی)
برای جستجو عبارت موردنظر خود را وارد کنید

مدیر داخلی بیمارستان مهر امام علی (ع) تکاب

 

نام و نام خانوادگی: سیف اله حیدری

تحصیلات: کارشناس بهداشت محیط

شماره تماس:  04445528820 داخلی: 134

 

تنظیمات قالب