11:30:42 - 04 تیر 1403

شبکه بهداشت و درمان شهرستان تکاب

(دانشگاه علوم پزشکی آذربایجان غربی)
برای جستجو عبارت موردنظر خود را وارد کنید

نام و نام خانوادگی: دکتر امیرعباس مقدم

تحصیلات: متخصص اطفال و نوزادان

شماره تماس دفتر مدیریت شبکه: 6 -04445522871 داخلی: 106

شماره فکس دفتر مدیر شبکه: 04445522430

___________________________________________________________________________________________________________

شرح وظایف:

1 - ابلاغ سیاست های بهداشتی به معاون بهداشتی شبکه

2- ابلاغ سیاست های درمانی به روسای بیمارستان ها

3- نظارت بر عملکرد واحدهای تابعه در قالب بازدید های دوره ای و انعکاس نکات ضعف و قوت آنها و تلاش برای حل مشکلات مربوطه

4-  پشتیبانی واحدهای تابعه و رفع موانع کاری آنها

5- ارزشیابی کارکنان در چهارچوب فرم های استاندارد و ابلاغی از سوی دانشگاه

6- تشکیل کارگزوه های تخصصی مانند کارگروه بهداشت، درمان و تامین اجتماعی و ... جهت انجام بهینه وظایف و ماموریت های مربوطه

7- اجرای برنامه و دستورالعمل های ارسالی از سوی مقام مافوق

8- تهیه و ارسال گزارش از وضعیت بهداشتی درمانی منطقه تحت پوشش به مقام مافوق

9- پیگیری و حل مشکلات بهداشتی درمانی و اداری مالی حوزه تحت مدیریت از طریق مقامات مافوق

10- برنامه ریزی جهت برگزاری دوره های آموزشی لازم برای کارکنان

11- استفاده از مدیریت مشارکتی در روش های مدیریت مربوطه

12- برقراری ارتباطات کاری لازم و نزدیک با ابواب جمعهی ذیربط و حل مسائل و مشکلات آنها در حد توان لازم

13- پاسخگویی به مسائل و مشکلات بهداشتی و درمانی منطقه جغرافیایی مربوطه و تلاش برای حل و فصل آنها

14- برقراری تعاملات سازنده با گروه های رسمی و غیر رسمی تاثیر گذار از قبیل فرماندار، نمایندگان مجلس، روسای ادارات و ... به منظور تسهیل موانع و ارائه راهکارهای مناسب

15- شرکت فعال در دوره های آموزشی مرتبط با شغل و پیاده نمودن نتایج آن در انجام وظایف محوله

16- انجام سایر امور مرتبط با شغل بر حسب نظر مقام مافوق و مطابق مقررات

تنظیمات قالب