11:28:05 - 04 تیر 1403

شبکه بهداشت و درمان شهرستان تکاب

(دانشگاه علوم پزشکی آذربایجان غربی)
برای جستجو عبارت موردنظر خود را وارد کنید

مسئول دفتر مدیر شبکه بهداشت و درمان تکاب

 

نام و نام خانوادگی: منصور مقصودی

شماره تماس: 04445522871 داخلی: 106

شماره فکس دفتر مدیر شبکه: 04445522430

تنظیمات قالب