10:34:04 - 04 تیر 1403

شبکه بهداشت و درمان شهرستان تکاب

(دانشگاه علوم پزشکی آذربایجان غربی)
برای جستجو عبارت موردنظر خود را وارد کنید

کارشناس کنترل مواد غذایی شبکه بهداشت و درمان تکاب

 

 

نام و نام خانوادگی: ژیلا حقیقت

تحصیلات: 

شماره تماس:  04445522871 داخلی: 

___________________________________________________________________________________________________________

شرح وظایف:

1- بازدید از واحدهای تولید مواد غذایی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی دارای پروانه های بهداشتی در سطح شهرستان

2- نمونه برداری از تولیدات واحدهای تولیدی دارای پروانه های بهداشتی

3- بررسی شکایات از واحدهای تولیدی در سطح شهرستان

4- معرفی واحدهای تولیدی متخلف به مراجع قضایی و پیگیری پرونده مربوطه

5- شناسایی واحدهای تولیدی مواد غذایی و آرایشی و بهداشتی فاقد پروانه های بهدشتی و الزام آنها به اخذ مجوز

6- بررسی کارشناسی مدارک مربوط به پروانه های بهداشتی و ارسال به کمیسیون صدور پروانه

7- بازدید از واحدهای صنفی عرضه کننده محصولات آرایشی و بهداشتی

8- نظارت بر فعالیت مسئولین فنی واحدهای تولیدی مواد غذایی و بهداشتی

9- نمونه برداری از محصولات غذایی و آرایشی و بهداشتی موجود در سطح عرضه شهرستان در قالب طرح کشوری  PMS

10- ارسال آمار ماهیانه فعالیتهای واحد نظارت بر مواد غذایی به معاونت غذا و داروی ارومیه   

تنظیمات قالب