11:28:18 - 04 تیر 1403

شبکه بهداشت و درمان شهرستان تکاب

(دانشگاه علوم پزشکی آذربایجان غربی)
برای جستجو عبارت موردنظر خود را وارد کنید

واحد نقلیه شبکه بهداشت و درمان تکاب

 

 

 

 

نام و نام خانوادگی : رسول الطافی

پست سازمانی : مسئول نقلیه

تحصیلات : 

شماره تماس:  04445522871 

 

شرح وظایف:

1-  نظارت بر کار و فعالیت رانندگان و انجام راهنمایی های لازم در خصوص مسائل فنی و اجرائی و خدماتی به آنان .

2-  بررسی و تشخیص عیوب و نواقص اساسی وسایط نقلیه و اعلام مراتب جهت انجام اقدامات لازم در موقع لزوم .

3- رانندگی وسایط نقلیه تندرو سبک و انجام ماموریت های محوله .

4-  بازدید و کنترل کلیه قسمت ها و متعلقات خودرو قبل و بعد از حرکت به منظور حصول اطمینان و گزارش تعمیرات مورد نیاز .

5- مراقبت و حفاظت خودرو و کلیه قطعات و تجهیزات آن .

6- انجام تعمیرات ساده و تعویض بعضی از قطعات و تجهیزات خودرو .

7- کنترل کامل خودرو قبل از تحویل گرفتن از جهت سلامت و احراز معیوب نبودن قطعات آن .

8-  توجه لازم به لاستیک های خودرو و در صورت بروز نقص اقدام سریع جهت رفع معایب .

9- گزارش میزان کارکرد و نحوه انجام وظایف و ماموریت ها و شرح وقایع و حوادث رانندگی واحد نقلیه .

10- گزارش چگونگی وضعیت خودرو و درخواست وسایل، لوازم و سایر نیازمندی های خودرو ها .

11- رسیدگی بموقع به میزان روغن و بنزین ماشین و تامین بموقع آنها .

12-  رسیدگی لازم به موتور ماشین و آماده به کار نگهداشتن موتور ماشین و ملحقات آن جهت ارائه خدمات لازم .

13- شرکت در جلسات واحد مربوطه جهت هماهنگی در امور نقلیه .

14- شرکت فعال در دوره های کارآموزی، مهارتی و آموزشی در جهت ارتقاء معلومات و توانمندی های شغلی و بکارگیری نتایج آن در انجام وظایف محوله.

14- انجام سایر امور مرتبط با شغل برحسب نظر مقام مافوق و مطابق مقررات .

 
تنظیمات قالب