11:29:58 - 04 تیر 1403

شبکه بهداشت و درمان شهرستان تکاب

(دانشگاه علوم پزشکی آذربایجان غربی)
برای جستجو عبارت موردنظر خود را وارد کنید

بخش ICU  و CCU

 

نام مسئول: زهره ملکی

تحصیلات: کارشناس پرستاری

شماره تماس:  04445528820 داخلی: 157-155

 

 

 

 

 

 

 

تنظیمات قالب